Πυρηνικές Δυνάμεις

Αγαπητέ αναγνώστη

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σου γνωρίσω ότι από τύχη αγαθή, είτε τυχαία είτε καθοδηγούμενη, κατόρθωσα να σπάσω τον κώδικα και να αποκρυπτογραφήσω κατά τρόπο απόλυτα αξιόπιστο και αδιαμφισβήτητο τις ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις, οι οποίες εντελώς απρόσμενα μας αποκαλύπτουν ένα μοντέλο των στοιχειωδών σωματιδίων τελείως διαφορετικό από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα, σε σημείο που αυτό να γίνεται αφετηρία για να γράψουμε σχεδόν μια νέα φυσική επιστήμη! Είναι κυριολεκτικά η άκρη του νήματος μιας καινούργιας Φυσικής, ακόμη και κοσμολογίας!! Σ’ αυτήν την Φυσική πρωτεύουσα θέση θα έχουν όλες οι μέχρι τώρα παρατηρήσεις και πειράματα, αλλά θα αποκλειστούν οι περισσότερες από τις κυκλοφορούσες θεωρίες και κυρίως οι διασημότερες.

Ας μη μακρηγορώ, όμως, θα κρίνει μόνος σου.

Στην αποκρυπτογράφηση λοιπόν των ισχυρών πυρηνικών δυνάμεων οδηγήθηκα από μια συγκεκριμένη διαπίστωση.

Ειδικότερα διαπίστωσα ότι οι ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις γίνονται ταυτόσημες με άλλες γνωστές δυνάμεις, όταν οι τελευταίες βρίσκονται κάτω από ειδικές συνθήκες.

Το μεγάλο δώρο μας είναι ακριβώς οι ειδικές αυτές συνθήκες!! Συγκεκριμένα έλαβα υπόψη μου το νόμο του ηλεκτρομαγνητισμού, ο οποίος λέγει ότι η «ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του μαγνητικού δίπολου είναι αντιστρόφως ανάλογη της ακτίνας του δίπολου».

Δηλαδή όταν η ακτίνα του δίπολου τείνει στο μηδέν, η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του μαγνητικού δίπολου τείνει στο άπειρο!! Απ’ αυτό προκύπτει ότι, αν έχουμε ένα μαγνητικό δίπολο με σχεδόν μηδέν ακτίνα, στον ελάχιστο (σχεδόν μηδενικό του) χώρο έχουμε ένα σημείο, όπου υπάρχει τεράστιας έντασης μαγνητικό πεδίο, το οποίο δημιουργεί αναλόγου εντάσεως κοινές μαγνητικές δυνάμεις. Οι τεράστιες αυτές δυνάμεις ασκούνται άμεσα στον ελάχιστο χώρο του δίπολου και τον αμέσως γύρω απ΄ αυτόν, σύμφωνα πάντως με τους νόμους των γνωστών απλών μαγνητικών πεδίων (μειούμενος αντιστρόφως ανάλογα του τετραγώνου της αποστάσεως, θεωρητικώς μέχρι το άπειρο).

Αυτές λοιπόν οι τεράστιας ισχύος μαγνητικές δυνάμεις, που ασκούνται άμεσα ορατές στον ελάχιστο χώρο γύρω από τα μικροσκοπικά μαγνητικά δίπολα είναι απόλυτα ταυτόσημες με τις ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις, που ασκούνται γύρω από τα πρωτόνια μέσα στον πυρήνα!!! (Εξουδετερώνοντας τοπικώς τις αντίθετες ηλεκτρικές, μέχρι τα χείλη του φρέατος δυναμικού). Είναι λοιπόν οι ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις, οι γνωστές μαγνητικές δυνάμεις, της ειδικής όμως περιπτώσεως ότι προέρχονται από μικροσκοπικά μαγνητικά δίπολα του μεγέθους των πρωτονίων. Αυτό, πέραν πάσης αμφιβολίας και πέραν πάσης δυνατότητας αξιόπιστης αμφισβητήσεως. Το δώρο μας λοιπόν είναι η μεγάλη αποκάλυψη, ότι τα πρωτόνια είναι μαγνητικά δίπολα. Αυτή πρέπει να είναι η βασική δομή, εκτός των πρωτονίων, και όλων των στοιχειωδών σωματιδίων, δηλαδή ηλεκτρονίων κλπ.

Κύριοι, από εδώ και πέρα γράφεται μια σχεδόν καινούργια φυσική!

Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να γράψουμε, ό,τι και αν ερμηνεύσουμε, ό,τι και αν απορρίψουμε, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ξεκινάμε από το αδιαμφισβήτητο δεδομένο ότι όλα τα στοιχειώδη σωματίδια είναι και δακτύλιοι και μαγνήτες. Όποια άποψη, θεωρία ή ερμηνεία αντιβαίνει σ’ αυτό απορρίπτεται. Άλλωστε για κάθε φαινόμενο υπάρχουν θεωρητικώς πολλές ερμηνείες, εκ των οποίων μια μόνο μπορεί να είναι η σωστή. Δύο διαφορετικές ερμηνείες για το ίδιο φαινόμενο δεν μπορεί να υπάρξουν.

Στο σημείο αυτό θα μπορούσα εγώ να σταματήσω και να αφήσω τους άλλους να γκρεμίσουν και να ξαναοικοδομήσουν, σκοπεύω όμως να πω και εγώ τη γνώμη μου σε γενικές γραμμές και επιλεκτικά για τα πιο βασικά θέματα της φυσικής, κάτω από τα νέα δεδομένα.

Αφού ήδη με τη βοήθεια των ισχυρών πυρηνικών δυνάμεων εξακριβώσαμε τα βασικά χαρακτηριστικά του πρωτονίου (μικροσκοπικό δίπολο), ας προσπαθήσουμε τώρα να προσδιορίσουμε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονίου και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε από τι είναι φτιαγμένοι αυτοί οι δακτύλιοι των στοιχειωδών σωματιδίων.

Πρώτα πρέπει να απαντήσουμε γιατί τα ηλεκτρόνια δεν διαθέτουν και αυτά ισχυρές δυνάμεις, όπως τα πρωτόνια. Η απάντηση είναι, επειδή διαθέτουν ασθενείς πυρηνικές δυνάμεις.! Και τι είναι αυτές; Είναι μαγνητικές δυνάμεις, αφού το ηλεκτρόνιο, όπως και το πρωτόνιο είναι μαγνητικό δίπολο. Και γιατί είναι τόσο ασθενείς; Προφανώς, γιατί το δίπολο (ηλεκτρόνιο) έχει πολύ μεγαλύτερη ακτίνα από το πρωτόνιο, τέτοια ώστε ο λόγος της ακτίνας του ηλεκτρονίου προς την ακτίνα του πρωτονίου να είναι ίσος με τον λόγο της έντασης των ισχυρών πυρηνικών δυνάμεων προς την ένταση των ασθενών πυρηνικών δυνάμεων, σύμφωνα με τον πολύ αποκαλυπτικό νόμο του ηλεκτρομαγνητισμού που ανέφερα στην αρχή του παρόντος!