ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

H ανυπολογίστης και πρωτοφανούς σημασίας αποκρυπτογράφηση των πυρηνικών δυνάμεων (ισχυρών και ασθενών) οδηγεί στην ενοποίηση των τεσσάρων απο τις πέντε βασικές δυνάμεις της φύσης (πλην των ηλεκτρικών) και ανοίγει νέους δρόμους στη διερεύνηση της φύσης μέσα από πολλές και τεράστιες ανατροπές. Ενδεικτικά αποδεικνύονται πλήρως τα κάτωθι:
•    Η πεδιακή φύση όλων των στοιχειωδών σωματιδίων. (Αποκλειστικά πεδιακή).
•    Η εσωστρέφεια του ατόμου
•    Η ανατροπή της δομής του ατόμου του Bohr
•    Η ύλη δεν αντέχει την ταχύτητα c. Στην ταχύτητα αυτή μικραίνει τόσο, ώστε τελικά εξαφανίζεται με άγνωστα επακόλουθα
().(Πιθανή ακτινοβολία Cherenkov)

•     Μερικές νέες εξισώσεις

       7) ….

Είμαστε όλοι κολλημένα μαγνητάκια (σύμπλεγμα μικρομαγνητών)

-Η δημιουργούμενη από τα υλικά σώματα μικροπεδιακή μαγνητομάζα από μικροσκοπικά μαγνητικά πεδία, η οποία εκτείνεται στο χώρο γύρω από τα σώματα, έως το άπειρο θεωρητικώς, δημιουργεί τις μαγνητικής φύσεως δυνάμεις της βαρύτητας και προξενεί διάθλαση του φωτός, λόγω μείωσης της ταχύτητάς του (βαρυτικοί φακοί στο διάστημα και συναφή φαινόμενα).

-Η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας κατέρρευσε ολοκληρωτικά από μόνη της και συμπαρέσυρε και το παράγωγό της, την ενοποιημένη θεωρία. Ομοίως καταρρέει και η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας.

-Η ερμηνεία της αδράνειας, η πιο όμορφη ανακάλυψη της φυσικής ! Σ’ αυτήν οφείλει την ύπαρξή του ο κόσμος.

–         Και άλλα τινά…