Περιέχομενα

1.    Εισαγωγικό σημείωμα
2.    Μια μικρή, αλλά πανοραμική και επιγραμματική περίληψη της εργασίας μου.
3.    Ένα επίσης μικρό κείμενο, συνέχεια της εργασίας μου, περί στατικού ηλεκτρισμού και συναφών εννοιών, που συνέταξα αργότερα.
4.    Πληροφορίες για ένα πολύ σημαντικό αδημοσίευτο ακόμη πείραμα, που επιβεβαιώνει τα συμπεράσματά μου.
5.    Επιστολή προς τους υπεύθυνους του προγράμματος Iter (International Thermonuclear Experimental Reactor) αξίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα αρχίσει να κατασκευάζεται από το 2005 και θα συμμετέχουν Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία, Ιαπωνία, ΗΠΑ, Κίνα και Νότια Κορέα και τους εξηγώ για ποιο λόγο το ανωτέρω πρόγραμμα είναι καταδικασμένο σε αποτυχία.
6.    Περαιτέρω διερεύνηση και ταυτοποίηση των ασθενών πυρηνικών δυνάμεων και ταυτισή τους με τις στατικές ηλεκτρικές
7.    Την κυρίως εργασία.
8. Η ανατροπή της Γενικής θεωρείας της σχετικότητας
9. Η ανατροπή της ειδικής θεωρείας της σχετικότητας
10. Η ερμηνεία της Αδράνειας
11.    Επίκαιρη επιστολή σταλείσα προς πολλαπλούς αποδέκτες σχετική με το επικείμενο πείραμα του LHC στο CERN
12.    Επιστολή αναλύουσα το απαράδεκτο του βραβείου Nobel Φυσικής 2008, σταλείσα στους βραβευθέντες και στη Σουηδική Ακαδημία Επιστημών
13.    Περι σκοτεινής ύλης spin και άλλα τινά
14.    Επιστολή – Έκκληση