Περαιτέρω διερεύνηση των ασθενών πυρηνικών δυνάμεων

Περαιτέρω διερεύνηση των ασθενών πυρηνικών δυνάμεων

Μετά την αναγνώριση των θεωρούμενων ως σήμερα στατικών ηλεκτρικών δυνάμεων (θετικών και αρνητικών) ως μαγνητικών «μονοπολικών» δυνάμεων (προερχόμενες από πρωτόνια και ηλεκτρόνια), κατορθώσαμε να επιτύχουμε την πλήρη και πλέον απόλυτη ενοποίηση των βασικών δυνάμεων της φύσης, ως μαγνητικών δυνάμεων.
Στη συνέχεια διερωτήθηκα πώς συνδέονται μεταξύ τους οι πυρηνικές δυνάμεις, ισχυρές και ασθενείς, που παρουσιάζουν τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια αντίστοιχα (μαγνητικής πάντα φύσεως όπως δείξαμε), με τις μαγνητικές «μονοπολικές» δυνάμεις (τέως στατικές ηλεκτρικές), που παρουσιάζουν συγχρόνως τ’ανωτέρω σωματίδια, αφού βασικά όλες είναι μαγνητικές.
Και για μεν τις ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις έδειξα, πώς συμβαίνει αυτό, όταν περιέγραφα τι συμβαίνει τη στιγμή της σύντηξης, στην επιστολή μου, προς τον κ. F. Casci, που δημοσιεύω μπροστά ακριβώς από αυτό το κείμενο.
Δηλαδή περιέγραψα πώς οι μαγνητικές «μονοπολικές» δυνάμεις, μετατρέπονται ακαριαίως σε μαγνητικές διπολικές δυνάμεις, που είναι οι ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις και πώς δημιουργείται τη στιγμή εκείνη το φρέαρ δυναμικού.
Θα προέτρεπα να ξαναδιαβάσετε το σημείο αυτό της επιστολής, για να μην τα ξανα-επαναλαμβάνω.
Απομένει πλέον το ερώτημα, πώς συνδέονται οι μαγνητικής φύσεως ασθενείς πυρηνικές δυνάμεις, με τις επίσης μαγνητικής φύσεως «μονοπολικές» δυνάμεις των ηλεκτρονίων.
Οι συμπερασματικοί συλλογισμοί μου είναι οι εξής:
Δεν πρέπει να συμβαίνει με τα ηλεκτρόνια ό,τι συμβαίνει με τα πρωτόνια.
Το ασθενές μαγνητικό πεδίο των ηλεκτρονίων δεν μπορεί να διασπάσει το φράγμα του ηλεκτροδυναμικού δακτυλίου του ηλεκτρονίου και να δημιουργήσει φρέαρ δυναμικού και τα πράγματα μένουν ως έχουν, και γι’ αυτό δεν έχουμε συνενώσεις (πυρήνες) ηλεκτρονίων, όπως έχουμε συνενώσεις (πυρήνες) πρωτονίων.
Και τότε τι γίνεται;
Τώρα θα κάνουμε τη μεγάλη αναγκαστική παραδοχή!
Είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε ότι οι ασθενείς πυρηνικές δυνάμεις είναι ταυτόσημες, είναι αυτούσιες, είναι οι ίδιες με τις μαγνητικές «μονοπολικές» δυνάμεις των ηλεκτρονίων, αυτές που σήμερα αποκαλούμε αρνητικές στατικές ηλεκτρικές δυνάμεις!!! Μα είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό;
Όσο πιστεύαμε από θεωρητικές πλάνες και αυθαίρετες απόψεις ότι οι ασθενείς πυρηνικές δυνάμεις είναι 100.000 φορές ασθενέστερες από τις ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις, αυτό δεν εφαίνετο πιθανό.
Όταν, όμως, αποδείχθηκε από συνδυασμό γνωστών παλιών πειραμάτων (βλέπε πολυσκελή εξίσωσή μου) και επιβεβαιώθηκε από το πρόσφατο πείραμα του κ. Μαρκάτου, ότι αυτές είναι μόνο 1836,3 φορές ασθενέστερες από τις ισχυρές, τότε αυτό είναι δυνατόν.
Όπως φαίνεται υποτιμήθηκαν και μάλιστα υπερβολικά οι ασθενείς πυρηνικές δυνάμεις.
Θα μπορούμε λοιπόν να θεωρούμε ότι οι αστραπές, οι βροντές και οι κεραυνοί όταν ξεσπάνε, είναι αυτούσιες οι ασθενείς πυρηνικές δυνάμεις!
Αν και, όσα αναφέρω ανωτέρω, προέρχονται, όπως είπα, από συνδυασμό στοιχείων παλαιότερων πειραμάτων και παρατηρήσεων, εντούτοις η επιστημονική δεοντολογία επιτάσσει να έχουμε πιο άμεσες, πιο πλησιέστερες πειραματικές αποδείξεις.
Καλώ, λοιπόν, όποιο ερευνητικό κέντρο διαβάσει το site μου, ή όποιον μεμονωμένο πειραματικό επιστήμονα έχει στη διάθεσή του τα κατάλληλα μέσα, να οργανώσουν και σχεδιάσουν το κατωτέρω πείραμα:
Να συγκρίνουν πειραματικώς κατά τρόπο άμεσο αυτές που ονομάζουμε σήμερα στατικές αρνητικές ηλεκτρικές δυνάμεις, με τις ασθενείς πυρηνικές δυνάμεις, ή αν αυτό είναι ανέφικτο, με τις ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις (έμμεση σύγκριση). Μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μέθοδο θεωρήσει κατάλληλη, ή ακόμη και τον έμμεσο τρόπο της απόσβεσης θορύβου, όπως το πείραμα του κ. Μαρκάτου, αν αυτή η μέθοδος προσφέρεται.
Τα αριθμητικά αποτελέσματα είναι εκείνα που θα επιβεβαιώσουν (όπως πιστεύω) ή όχι, τους υπολογισμούς μου στο συγκεκριμένο θέμα

6 Οκτωβρίου 2004

Θεόδωρος Μητρόπουλος