Περίληψη της εργασίας

«Η Φύση όπως αποκαλύπτεται από αναξιοποίητα πειράματα»
υπό Θεοδώρου Μητρόπουλου

Από τη βαθιά ανάλυση και συνδυασμό μεταξύ τους όλων σχεδόν των πειραμάτων του ηλεκτρομαγνητισμού (νόμος Biot-Savart), της δίδυμης γέννησης και πολλών άλλων γνωστών και βασικών πειραμάτων, που διενήργησα, κατέληξα στο αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ότι τα στοιχειώδη σωματίδια αποτελούνται από δυναμικούς πεδιακούς δακτυλίους μαγνητικούς και ηλεκτρικούς και συμπεριφέρονται σαν μαγνητικά δίπολα.
Τόσο τα σωματίδια όσο και τα φωτόνια έχουν τα ίδια πρωτογενή δομικά συστατικά: τους ανωτέρω δακτυλίους (σε διαφορετική συσκευασία, κάθετους μεταξύ τους για τα φωτόνια, επάλληλους για τα σωματίδια).
Την κύρια συμπεριφορά των σωματιδίων καθορίζουν οι μαγνητικοί τους δακτύλιοι, ενώ οι ηλεκτρικοί απλώς δημιουργούν και καθορίζουν τα ηλεκτρικά φορτία (με το δικό τους δευτερεύοντα ξεχωριστό ρόλο).
Οι ακτίνες των σωματιδίων-μαγνητικών διπόλων είναι αντιστρόφως ανάλογες προς τη μάζα τους και επίσης αντιστρόφως ανάλογες προς τις μαγνητικές δυνάμεις, που εκπορεύονται από το κέντρο τους.
Αυτές οι μαγνητικές δυνάμεις είναι οι ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις (για τα πρωτόνια με τη μικρή ακτίνα) και οι ασθενείς πυρηνικές δυνάμεις ή ασθενείς αλληλεπιδράσεις (για τα ηλεκτρόνια με τη μεγάλη ακτίνα). Οι τελευταίες είναι 1836,3 φορές ακριβώς ασθενέστερες από τις πρώτες.
Συζεύξεις αυτών των μαγνητικών διπόλων αποτελούν τα άτομα.
Η δημιουργούμενη από τα υλικά σώματα μικροπεδιακή μαγνητόμαζα, αποτελούμενη από το σύνολο των μικροσκοπικών μαγνητικών πεδίων των σωματιδίων τους, η οποία εκτείνεται στο χώρο γύρω από τα σώματα, έως το άπειρο θεωρητικώς, δημιουργεί τις μαγνητικής φύσεως δυνάμεις της βαρύτητας και προξενεί διάθλαση του φωτός, λόγω μείωσης της ταχύτητάς του (καμπυλότητα του φωτός, βαρυτικοί φακοί στο διάστημα).
Ήδη συντελέστηκε η ενοποίηση των βασικών δυνάμεων της φύσης (πλην των στατικών ηλεκτρικών δυνάμεων). Αργότερα ενοποιήθηκαν κι αυτές.
Μάζα είναι η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου, που περιέχουν τα σωματίδια- δίπολα, γιατί αυτή η ενέργεια δημιουργεί τις βαρυτικές δυνάμεις.
Η ανωτέρω μάζα είναι το βασικό συστατικό των σωματιδίων, τα οποία δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς αυτήν, ούτε να την ανταλλάξουν με άλλα σωματίδια.
Η ύλη δεν αντέχει την ταχύτητα c. Στην ταχύτητα αυτή μικραίνει τόσο, ώστε τελικά εξαφανίζεται, πιθανώς διασπώμενη σε φωτόνια. Πιθανή περίπτωση ακτινοβολίας Cherenkov.
Οι ονομαζόμενες «συγκρούσεις» σωματιδίων μέσα στους επιταχυντές οποιασδήποτε ισχύος, αποτελούν στην πραγματικότητα ταχείες ή ταχύτατες προσεγγίσεις των μαγνητικών διπόλων μεταξύ τους, τα δε παραγόμενα σωματίδια είναι τυχαία και άνευ σημασίας ή χρησιμότητας προϊόντα επαγωγής (σύμφωνα με το νόμο του Lenz) και δεν μπορούν να συνδεθούν με καμία θεωρία. Οι επιταχυντές είναι ακατάλληλη μέθοδος διερεύνησης της φύσης.
Η ειδική θεωρία της σχετικότητας είναι αποτέλεσμα ελλιπούς γνώσεως από τον Einstein και μέχρι τις ημέρες μας, της φύσης και λειτουργίας του φαινομένου Doppler. Κατά συνέπεια, έννοιες, όπως συστολή μηκών, διαστολή χρόνου, αδρανειακά συστήματα, χωροχρόνος, σκουληκότρυπες και λοιπά συναφή είναι πέραν πάσης πραγματικότητας και αποκυήματα ιδιόρρυθμης φαντασίας.
Είναι ψευδαίσθηση ότι τα υλικά σώματα αντιστέκονται στην μετακίνησή τους (αδράνεια). Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους για να κινηθούν όλη την κινητική ενέργεια που τους παρέχουμε, γιατί ένα μεγάλο μέρος της μετατρέπεται σε πρόσθετη μάζα. Το μέρος αυτό αρχίζει από 50% σε ταχύτητες κοντά στο μηδέν και φθάνει το 100% στην ταχύτητα c.
Αυτό αναγκάζει τα σώματα να κινούνται με ομαλώς επιταχυνόμενη ταχύτητα, αντί της τελικής c από την αρχή της κίνησής τους, όπως κάνουν τα φωτόνια, που δεν υλοποιούν κινητική ενέργεια.
Και άλλα πολλά.
Επαναλαμβάνω όλα τα ανωτέρω είναι πειραματικά αποδεδειγμένα.

Θεόδωρος Μητρόπουλος